Υπηρεσίες

ANΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η JFF αναλαμβάνει να αναβαθμίσει κάθε κτήριο, να επαναπροσδιορίσει τη χρήση του και να το εξελίξει σε ένα άριστα σχεδιασμένο και εκτελεσμένο ακίνητο με υψηλή εμπορική αξία είτε ως μίσθιο ή ως ιδιόκτητο. Από τον σχεδιασμό του αρχικού κόνσεπτ ως τις αδειοδοτήσεις, την εκτέλεση του έργου και την παράδοση, η έμπειρη ομάδα μας και η ξεκάθαρη προσέγγισή μας εγγυώνται βέλτιστα αποτελέσματα και προσφέρουν μεγάλη δυναμική ανάπτυξης.

Oι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Αποτύπωση κτηρίου
– Αρχικό σχεδιασμό κόνσεπτ
– Αρχιτεκτονική μελέτη και πρόταση
– Δομική μελέτη
– Η/Μ μελέτη για υψηλή ενεργειακή απόδοση
– Άδειες Δόμησης
– Νομιμοποιήσεις πολεοδομικών παραβάσεων ή/και επικαιροποιήσεις παλαιών φακέλων αδείας
– Σχεδιασμός ανακαίνισης όψεων (ειδικές εγκρίσεις για διατηρητέα)
– Εσωτερικός σχεδιασμός και μελέτη λειτουργικότητας
– Ανακαινιστικές εργασίες
– Επιπλώσεις και Εξοπλισμούς για τη σκοπούμενη χρήση
– Πιστοποιητικά ασφάλειας κατά τους ισχύοντες κανονισμούς και προϋποθέσεις
– Ασφαλιστικές Συμβάσεις Κτηρίου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

– Επισκόπηση ακινήτων και εκτίμηση δυναμικής
– Καταχώρηση ως ακινήτου προς πώληση
– Καταχώρηση ως ακινήτου προς ενοικίαση
– Επιλογή μεταξύ προσφορών
– Καθοδήγηση και υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις
– Σύνταξη συμβάσεων και συμβολαίων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Από την επεξεργασία και αξιολόγηση της επενδυτικής σας ιδέας στην έρευνα για ακίνητα ενδιαφέροντος στην επιλογή της ποιοτικότερης τοποθέτησης στην ολοκλήρωση των συναλλαγών και συμβάσεών σας, θα ασχοληθούμε με κάθε τεχνικό, νομικό ή εμπορικό ζήτημα, μοιραζόμενοι τη γνώση και εξειδίκευσή μας στον τομέα και εξασφαλίζοντας διαφάνεια και ασφάλεια των συναλλαγών σας και δυναμική τοποθέτησή σας στην αγορά.

Oι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Έρευνα πιθανών επενδυτικών τοποθετήσεων
– Αξιολόγηση Επένδυσης
– Πλήρη πρόταση ανακαίνισης και αλλαγής χρήσης της προτιμώμενης επένδυσης – γενικός προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου
– Διαπραγματεύσεις τιμών και όρων
– Επιχειρηματικό Σχέδιο και Ανάλυση Βιωσιμότητας
– Προβλέψεις εσόδων – κερδών 20ετίας
– Συμβουλευτική για τη διαχείριση του ακινήτου
– Επαφές με πιθανούς μισθωτές και διαχειριστές

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

– Συμβουλευτική για σύσταση, καταχώριση και λειτουργία εμπορικών εταιρειών
– Αναδόμηση προϋπολογισμού
– Αναδιαμόρφωση και ανακατανομή περιουσιακών στοιχείων
– Συμβουλευτική για Χρηματοδότηση και Δανεισμό (περιλαμβάνονται ΕΣΠΑ και κρατικές επιδοτήσεις)
– Διαπραγματεύσεις και σύνταξη συμβολαίων και συμβάσεων
– Γενικοί Όροι Συναλλαγών
– Προσαρμογή εταιρειών στον Γ.Κ.Π.Δ.
– Νομική Συμβουλευτική, εκπροσώπηση και διαμεσολάβηση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
Είτε αποκτάτε ακίνητη περιουσία ή εισπράττετε εισόδημα από ενοικιάσεις, είτε κατοχυρώνετε για πρώτη φορά φορολογική παρουσία στην Ελλάδα ή ανακατανέμετε το χαρτοφυλάκιό σας μέσω εμπορικών εταιρειών, θα χρειαστείτε σίγουρα τις εξειδικευμένες συμβουλές των λογιστών, φοροτεχνικών, ορκωτών λογιστών και νομικών συμβούλων μας, για να περιηγηθείτε με επιτυχία και ασφάλεια στις δαιδαλώδεις διαδρομές της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

Oι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Φορολογικές εγγραφές (κατοίκων εσωτερικού / εξωτερικού)
– Συμβουλευτική για Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων
– Συμβουλευτική για Φόρο Εισοδήματος από μισθώσεις και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
– Αναδιαμόρφωση και ανακατανομή χαρτοφυλακίου και περιουσίας
– Συμβουλευτική για ίδρυση, σύσταση και λειτουργία εμπορικών εταιρειών
– Αναδιαμόρφωση Προϋπολογισμού έργων
– Ρύθμιση οφειλών και δανειακών υποχρεώσεων
– Συμβουλευτική για Χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων και δανείων (περιλαμβανόμενων Ευρωπαϊκών και Κρατικών Επιδοτήσεων)
– Καθημερινή επιμέλεια λογιστικών, δηλώσεων, πληρωμών και επιστροφών
– Έλεγχος και αξιολόγηση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

– Συμβουλές φορολογίας και εκπτώσεων
– Λογαριασμούς ΔΕΚΟ και πληρωμές
– Συντηρήσεις κτηρίων
– Επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις επίπλωσης και εξοπλισμών
– Ασφάλεια (συναγερμοί, κυκλώματα CCTV)
– Aσφαλιστήρια συμβόλαια κτηρίων

ETAΙΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οποιοσδήποτε με κεφάλαιο από 50.000,00 EΥΡΩ και πάνω μπορεί να επιλέξει να έρθει μαζί μας σαν επενδυτής/συνεταίρος σε ένα από τα δικά μας τρέχοντα ή μελλοντικά έργα ή να δανείσει κεφάλαια σε ένα πρότζεκτ της JFF με υψηλότερους τόκους από αυτούς που προσφέρονται αυτή τη στιγμή από τον τραπεζικό τομέα.

Oι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Εταιρικές συμβάσεις (ελάχιστη διάρκεια 10 έτη) και κατανομή εταιρικών μεριδίων
– Εκπροσώπηση εταίρων
– Ετήσια διανομή κερδών στους συνεταίρους (εξ. αποθεματικό 25%)
– Μικρής διάρκειας ιδιωτικές δανειακές συμβάσεις (3 έτη) με επιτόκιο 2,5% ετησίως (ελάχιστο κεφάλαιο 50Κ)
– Μακράς διάρκειας ιδιωτικές δανειακές συμβάσεις (7 έτη) με επιτόκιο 3% ετησίως (ελάχιστο κεφάλαιο 100Κ)
– Ρήτρα ανάληψης κεφαλαίου μετά το ½ της συμβατικής διάρκειας.