Σχετικά

Ποιοι ειμαστε

τι ειμαστε

Η JFF είναι μία εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων που εστιάζει στη δημιουργία τουριστικών και εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα. Η επενδυτική στρατηγική μας στοχεύει στη διεύρυνση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου μέσω ποιοτικών τοποθετήσεων, επιτυγχάνοντας αύξηση της κερδοφορίας και δημιουργώντας υπεραξία για τους μετόχους.

Σαν επενδυτική εταιρεία αναδεικνύουμε και διαμορφώνουμε τα κτήριά μας με κατεύθυνση την εμπορική αξιοποίησή τους ως ξενοδοχειακών μονάδων, καταστημάτων εστίασης, γραφείων και χώρων κατοικίας ή την διάθεσή τους για αγορά ή μίσθωση σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

01

02

03

04

Οι στοχοι μας
το μοντελο μας
Η JFF επιτυγχάνει μακροχρόνια διατήρηση των στόχων της εφαρμόζοντας επαληθευμένο επιχειρηματικό μοντέλο, μέσω ποιοτικών τοποθετήσεων στις παρακάτω κατηγορίες ακινήτων:

Τουριστικά Ακίνητα

Εμπορικά Ακίνητα

Γραφεία

Βιομηχανικοί Χώροι

Οι τοποθετήσεις μας ξεχωρίζουν για την άρτια λειτουργία και αισθητική τους και εγγυώνται απρόσκοπτη και επιτυχή εμπορική λειτουργία στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ακίνητα της εταιρείας μας.
Οι αξιες μας
Ομαδα

Γνωρίστε την ομαδα μας.

John Doe

Ceo & President

John Doe

Ceo & President

John Doe

Ceo & President

συνεργατες

Μερικοί απο τους συνεργάτες μας.